Varratszedés (verseskötet illusztrálás) . Stitch remove (illustration of a poetry book)

 

Részletek
Szabó Palócz Attila Varratszedés című
verses kötetéből

.

Details from
Attila Szabó Palócz’s poetry book
its title Stitch remove

 

 

VERIFIKÁCIÓ
(részlet)

krajcáros krizantémokat rajzol a gyermeki kéz a papírlapon a kackiákra
tanító feddi az elnagyolt vonások miatt,
amott meg az összefolyt festék, az elmosódott alakok,
amelyekből ki sem nézzük azt sem immár,
férfiak vagy nők lehettek-e inkább a nebuló képzetében,
bajszos nénik és szoknyás bácsik
edződnek, mint a vas, mint az acél, mint a nemesfémek,
s így keverednek emlékeink is a földdel, a tápláló talajjal,
amint az ekével mély barázdát szántunk…

 

5.
(részlet)

ezen a szépen rakott
(ellen…)máglyán…
ott égünk mind, a jóakarat lángján,
tenmagunkkal párban, bávatag,
s amikor a képzavar is lángra kap,
ott ég el mellette testünk megannyi kis szikrája,
ellobbanunk, akár a létezés kanóca,
akárha sikeresen fegyelmezett lények volnánk,
megannyi ránk szabott öntudatban,
lényegében öntudatlan,
beleájulva a létezésbe…

kell is hát, hogy megégessenek,
jöjjön a szent inkvizíció,
tapossa ki belőlünk a lelket, mielőtt bevalljuk az árulást…

 

PIZZIKATO

a kristályok a szövetbe halmozódnak,
fényük a szemmelverést villantja vissza
pizzicato

ahogy a gyilkos pillantás csillan,
vér sem sercen, ahogy a bőrbe hatol
a jellem

koravén tünemény, sebtében elorozott faragvány
csontékszert váj a még meleg testből
kimért

mozdulatlanságban, mintha kilóra mérné
a nyers húsok piacán adná el, kínálgatná portékáját
a karaván

de a főtt csont könnyebben faragható, megmunkálható,
szakszerűen előkészítve öröm a munka véle,
semmi bére

még remeg a hús, nedvei gőzölögnek,
de nevünk már ott viseli nyakában,
a láncon

csontunkból faragva, csontunkból vésve,
s mit hátrahagy, csak a test remegése,
pizzicato

s a szempár gyilkos villanása hagy nyomot,
lesütve majdan sötétülő térben
a fátyol

 

1.
(részlet)

visszakézből szakítasz utcai virágot,
fejted fel a kínokat,
amelyek már nélküled is ezerszer
bejárták a világot,
és bármi, bármi, bármi, bármi, bármi…
csak megszólított nem lennél sohasem ebben a történetben,
ebben a fejezetben,
ebben a versezetben,
ebben a valótlanságoktól hemzsegő,
torz világképre csüggesztett,
a végtelent is kacéran leszólító,
kárhozott történetben – amely az életeddel
oly sok részletében azonos

(megjelenés 2019. január)